Izakaya (Japanese food) & Bar A snug Japanese pub RenTEL 0136-55-8978(Kobayashi ܂)

E-mail : renniseko2017@gmail.com